Archive for July, 2013

 • แก๊ส NGV คืออะไร

  By Asia Auto Work Co., Ltd. on July 30, 2013
  0
  4
  NGV ย่อมาจาก Natural Gas Vehicle หรือก็คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ (เป็นที่รู้จักในชื่อสากลว่า CNG หรือ Compressed Natural Gas)...
 • หลักการทำงานของเครื่องยนต์

  By Asia Auto Work Co., Ltd. on July 29, 2013
  0
  8
  เครื่องยนต์หลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ซึ่งถูกเรียกตามความเคยชินแบ่งตามประเภทน้ำมันที่ใช้ว่า เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล โดยหลักการในการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน...