หลักการทำงานของเครื่องยนต์

โดย Asia Auto Work Co., Ltd. เมื่อ July 29, 2013 ในหมวด ข่าวสาร, เครื่องยนต์
8

เครื่องยนต์หลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ซึ่งถูกเรียกตามความเคยชินแบ่งตามประเภทน้ำมันที่ใช้ว่า เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล หลักการในการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

เครื่องยนต์เบนซิน

ทำงานโดยใช้หลักการการสันดาบภายใน ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Nikolaus August Otto วิศวกรชาวเยอรมันในปี 1876 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ถูกแบ่งออกเป็น 4 จังหวะคือ

1. จังหวะ “ดูด” หรือ Induction : เป็นข้ันตอนที่ลูกสูบจะเลื่อนตำแหน่งลงด้านล่างเพื่อดูดอากาศและน้ำมันเข้าไปที่ห้องเผาไหม้

2. จังหวะ “อัด” หรือ Compression : เป็นขั้นตอนที่ลุกสูบในเครื่องยนต์ถูกดันให้ขึ้นสู่ตำแหน่งด้านบนสุด โดยในจังหวะนี้ อากาศจะถูกบีบอัดส่งผลให้ความดันในห้องเผาไหม้สูงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้น

3. จังหวะ “ระเบิด” หรือ Ignition : เป็นขั้นตอนที่น้ำมันถูกฉีดเข้ามาในห้องเผาไหม้แล้วใช้หัวเทียนจุดประกายไฟ เพื่อให้เกิดการระเบิด ผลจากการจุดระเบิดทำให้ลูกสูบถูกดันลงไปสู่ตำแหน่งด้านล่างเพื่อให้กำลังการ ขับเคลื่อนแก่รถยนต์

4. จังหวะ “คาย” หรือ “Emission” : เป็นขั้นตอนที่เครื่องยนต์จะทำการคายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกสู่ภายนอก

Credit : Sanook Auto , ณัฐยศ ชูบรรจง และ StreetUse

เรียบเรียงและเพิ่มเติมโดย : Author