Posts tagged with ‘เบนซิน’

  • หลักการทำงานของเครื่องยนต์

    By Asia Auto Work Co., Ltd. on July 29, 2013
    0
    8
    เครื่องยนต์หลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ซึ่งถูกเรียกตามความเคยชินแบ่งตามประเภทน้ำมันที่ใช้ว่า เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล โดยหลักการในการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน...